Brass Sheet

K and S Engineering 258 Metal Sheet  Brass {^}*
K and S Engineering 258 Metal Sheet Brass {^}*
$27.11 (0 Bids)
Time Left: 4h 32m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 24" x 24"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 24" x 24"
$130.00 (0 Bids)
Time Left: 12h 36m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 12" x 48"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 12" x 48"
$130.00 (0 Bids)
Time Left: 12h 41m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 24" x 48"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 24" x 48"
$240.00 (0 Bids)
Time Left: 12h 42m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 36" x 36"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 36" x 36"
$270.00 (0 Bids)
Time Left: 12h 43m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 12" x 18"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 12" x 18"
$46.00 (0 Bids)
Time Left: 12h 44m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 12" x 12"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 12" x 12"
$30.00 (0 Bids)
Time Left: 12h 44m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 10" x 12"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 10" x 12"
$27.25 (0 Bids)
Time Left: 12h 46m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 10" x 18"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 10" x 18"
$41.00 (0 Bids)
Time Left: 12h 46m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 6" x 96"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 6" x 96"
$130.00 (0 Bids)
Time Left: 12h 47m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 4" x 96"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 4" x 96"
$82.00 (0 Bids)
Time Left: 12h 47m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 2" x 96"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 2" x 96"
$42.00 (0 Bids)
Time Left: 12h 48m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 6" x 12"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 6" x 12"
$17.00 (0 Bids)
Time Left: 12h 51m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 6" x 8"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 6" x 8"
$12.25 (0 Bids)
Time Left: 12h 52m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 6" x 6"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 6" x 6"
$9.00 (0 Bids)
Time Left: 12h 52m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 5" x 8"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 5" x 8"
$10.00 (0 Bids)
Time Left: 12h 53m
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 5" x 5"
Brass Sheet Plate .063" 14 gauge 5" x 5"
$7.00 (0 Bids)
Time Left: 12h 53m

Sign Up To Shop